• Event
  • / Webinar: Schrems II – från rikets säkerhet till marknadsföring och kommunikation

Webinar: Schrems II – från rikets säkerhet till marknadsföring och kommunikation

Datum: 10 mars 2021
Tid: 9.00–10.00
Digitalt mingel från 8.45

Schrems II-domen påverkar alla svenska bolag och tolkningarna av GDPR i grunden.
Vad innebär Schrems II domen för dig som arbetar med marknadsföring och försäljning?
Vilka förhållningssätt finns och vilka lösningar har olika aktörer gjort?

Vi bjuder in till ett samtal mellan Robert Kimber, vd på Symplify, André Catry, cybersäkerhetsspecialist och Mattias Grundström, jurist på Swedma för att prata om Schrems II och hur svenska bolag påverkas av de förändringar som trätt i kraft med bakgrund av domen som föll i somras.

Under webinariet kommer det bl.a. att diskuteras:

• Vad händer på den svenska marknaden?
• Vilka andra marknader kan vi jämföra med?
• Vilka möjligheter ser vi?
• Vilka actions kan du göra redan idag?


Föreläsare

Bild huvudföreläsare

Robert Kimber

Robert Kimber, Vd på Symplify Symplify tillhandahåller en Marketing automation-plattform med möjlighet att kommunicera i fler än 10 kanaler. Som ett led i vårt säkerhetsarbete har vi under året som gått vidareutvecklat vår plattform för att säkerställa att vi även efter Schrems II-domen är compliant. Detta har gjorts enligt en multi-cloud setup där persondata endast lagras och hanteras på serverar lokaliserade inom EU, utan amerikanskt ägande. Vi kallar det Symplify Protect.

Bild huvudföreläsare

André Catry

André Catry har över 25 års erfarenhet av avancerad offensiv och defensiv cyberriskhantering. Utöver olika uppdrag inom Försvarsmakten, bl.a. inom konceptutveckling för IT-försvarsförbandet, har André varit avdelningsdirektör hos Säkerhetspolisen med operativa uppgifter. André har även lång erfarenhet som senior IT-säkerhetskonsult i bolag han själv grundat och han har anlitats globalt i flera uppmärksammade utredningar och uppdrag. André har även medverkat som teknisk expert i eSams arbete kring förutsättningar för myndigheter att använda molntjänster på ett lagligt och lämpligt sätt.

Bild huvudföreläsare

Mattias Grundström

Mattias Grundström är chefsjurist på SWEDMA. Mattias är specialiserad på regler om reklam och marknadsföring och personuppgifter. Mattias har lång och gedigen erfarenhet inom området, bland annat från olika branschorganisationer inom Svenskt Näringsliv. Han har även tidigare varit anställd på Konsumententverket och har representerat Sverige i EU-kommissionens expertgrupp om reklamregler. Mattias ger löpande rådgivning om GDPR till Swedmas medlemmar samt håller återkommande uppskattade utbildningar om GDPR.

Datum & tid:

Datum: 10 mars 2021
Tid: 9.00–10.00
Digitalt mingel från 8.45

Plats:

Microsoft Teams

Pris exkl moms:

Gratis för medlemmar i SWEDMA

Gratis för övriga

Sista anmälningsdag:

8 mars

Övrigt:

Din anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till en annan person. Se även Villkor för anmälan till SWEDMAs arrangemang.

Till anmälanBli medlem