• Event
  • / Webinar: Privacy Update

Webinar: Privacy Update

Datum: 9 februari 2022
Tid: 09:00-10:00
Digital fika från 08:45

Detta webinar vänder sig till dig som veta mer om vad som händer kring de lagar och regler som finns för datadriven kommunikation samt vilka nya lagar som kommer inom området.

Vi kommer bland annat ta upp:

– Avgöranden i GDPR frågor, prejudikat och branschkoder.
– Nya lagar med strängare integritetssyn är på gång.
– Vi kommer informera om vad som händer med kommande förordningar (lagar) som ePrivacy och DSA/DMA (Digital Services Act/Digital Markets Act).

 


Bild huvudföreläsare

Mattias Grundström

Mattias Grundström är chefsjurist på SWEDMA. Mattias är specialiserad på regler om reklam och marknadsföring och personuppgifter. Mattias har lång och gedigen erfarenhet inom området, bland annat från olika branschorganisationer inom Svenskt Näringsliv. Han har även tidigare varit anställd på Konsumententverket och har representerat Sverige i EU-kommissionens expertgrupp om reklamregler. Mattias ger löpande juridisk rådgivning till våra medlemmar samt håller återkommande uppskattade utbildningar.

Datum & tid:

Datum: 9 februari 2022
Tid: 09:00-10:00
Digital fika från 08:45

Plats:

Microsoft Teams

Pris exkl moms:

Gratis för medlemmar i SWEDMA

995 kr för övriga

Sista anmälningsdag:

7 februari

Övrigt:

Din anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till en annan person. Se även Villkor för anmälan till SWEDMAs arrangemang.

Till anmälanBli medlem