• Event
  • / Webinar: Loyalty Outlook

Webinar: Loyalty Outlook

Datum: 24 augusti 2023
Tid: 08:30-09:30
Var: Digitalt via Quickchannel

Hur hanterar och bemöter vi dagens osäkerhet och komplexitet?
Och vad är det som håller på att hända med dina kunders lojalitet?

Så som världen ser ut idag – instabil, osäker, komplex och otydlig – har det blivit väldigt svårt att prognostisera hur kunder och prospects kommer att bete sig. 

Mer än någonsin söker vi oss till de bästa insikterna från de mest trovärdiga källorna. 

Och det är just detta som Loyalty Outlook sammanställer – en presentation som ger ett helikopterperspektiv över vad som händer just nu med konsumenter och kundernas lojala beteenden både på den svenska marknaden och en global utblick. 

Pepe Larsson, Head of Strategy på Smicker, presenterar de mest värdefulla insikterna från en omfattande genomgång av svenska och internationella artiklar, rapporter och studier av konsumentbeteende. 

Detta är en högaktuell och färsk uppdatering av den presentation som först gjordes på Sales & Marketing expo på Kistamässan i februari 2023. Loyalty Outlook summerar det viktigaste du behöver veta om hur kundlojaliteten utvecklas både i det korta perspektivet och på längre sikt. 

För att få ut maximalt av dessa insikter följer vi upp detta seminarium med en workshop, även den tillsammans med Pepe Larsson, den 20 september. 
Boka din plats här

Ett ypperligt tillfälle att delta själv eller med delar av ditt team för att få borra ner i just era utmaningar men också ta del av utmaningar som andra företag jobbar med. Syftet med workshoppen är att ni ska få med fördjupade insikter att ta med er tillbaka till jobbet för att än bättre rustad arbeta med de aktiviteter och strategier som ska tas fram i höst.

OBS! Detta seminarium är fokuserat på att lyfta fram förändrade konsumentbeteenden och dess bakomliggande drivkrafter och kommer inte att relatera till enskilda lojalitetsprogram och leverantörers funktionalitet eller best practice.


Bild huvudföreläsare

Pepe Larsson

Head of strategy och grundare av Smicker med 25+ års erfarenhet av att skapa strategier och koncept som leder till lönsamma relationer mellan varumärken och kund. En sympatisk utmanare som inspirerar företag att ha med slutkundens perspektiv i allt från strategi till genomförande.

Datum & tid:

Datum: 24 augusti 2023
Tid: 08:30-09:30
Var: Digitalt via Quickchannel

Plats:

Digitalt via Quickchannel

Pris exkl moms:

Gratis för medlemmar i SWEDMA

Gratis för övriga

Sista anmälningsdag:

22 augusti

Övrigt:

Din anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till en annan person. Se även Villkor för anmälan till SWEDMAs arrangemang.

Till anmälanBli medlem