• Event
  • / Webinar: Extra Privacy Update

Webinar: Extra Privacy Update

Datum: 16 januari
Tid: 09:00-09:45

Efter intensiva förhandlingar har EU nått en politisk överenskommelse om en ny lagstiftning för AI. Den slutgiltiga lagtexten väntas i början av nästa år.

Regleringen fokuserar på användningsområden för AI-system som antingen anses som förbjudna områden eller anses utgöra högrisk men får användas med tydliga transparens- och tillsynskrav. Resterande användningsområden regleras inte. Det återstår nu endast mindre tekniska frågor innan beslut kan fattas om EU:s AI-förordning.

SWEDMA bjuder därför in dig som medlem till en extra update i januari för en kort genomgång om den fortsatta processen och hur förslaget ser ut hittills.

Detta webinar vänder sig till dig som veta mer om vad som händer kring de lagar och regler som finns för datadriven kommunikation samt vilka nya lagar som kommer inom området.


Bild huvudföreläsare

Mattias Grundström

Mattias Grundström är chefsjurist på SWEDMA. Mattias är specialiserad på regler om reklam och marknadsföring och personuppgifter. Mattias har lång och gedigen erfarenhet inom området, bland annat från olika branschorganisationer inom Svenskt Näringsliv. Han har även tidigare varit anställd på Konsumentverket och har representerat Sverige i EU-kommissionens expertgrupp om reklamregler. Mattias ger löpande juridisk rådgivning till våra medlemmar samt håller återkommande uppskattade utbildningar.

Datum & tid:

Datum: 16 januari
Tid: 09:00-09:45

Plats:

Digitalt via Microsoft Teams

Pris exkl moms:

Gratis för medlemmar i SWEDMA

995 kr för övriga

Sista anmälningsdag:

14 januari

Övrigt:

Din anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till en annan person. Se även Villkor för anmälan till SWEDMAs arrangemang.

Till anmälanBli medlem