• Event
  • / Utbildning: Privacy & GDPR Certification

Utbildning: Privacy & GDPR Certification

Datum: 23-24 mars 2022
Tid: 09:00-16:00, samt hemtenta

SWEDMAs Privacy-certifiering är en av de viktigaste utbildningarna för dig som arbetar med datadriven marknadsföring och kommunikation i Sverige och är en kvalitetsstämpel.

I Privacy & GDPR Certification kombineras ett juridiskt perspektiv med marknadsförarens och kursen utgår från vad får man/bör man och hur gör man.

Utbildningen består av två block:
Personuppgifter
Marknadsföringskanaler

Personuppgifter:
Vi går igenom de lagar och regelverk som gäller för insamling och behandling av personuppgifter både i teorin och i praktiken för marknadsförare.

Du får till exempel lära dig:
• Grunderna i Dataskyddsförordningen och lagen om elektronisk kommunikation (LEK)
• Skillnaden mellan samtycke, fullgörande avtal och berättigat intresse
• Om cookies och IP-adresser är personuppgifter
• Hur du bör säkerställa information till kunder och prospekts om cookies och personuppgiftsbehandling
• Vad som gäller om du är personuppgiftsansvarig respektive biträde

Marknadsföringskanaler:
Vi går igenom den legala skillnaden mellan samhällsinformation och marknadsföring.
Vi fortsätter sedan med när vi får kommunicera i vilka kanaler gentemot kunder och prospekts för B2C respektive B2B.
Du får till exempel lära dig:
• Vad marknadsföring är i lagens mening samt i praktiken
• Vilka kanaler som kräver samtycke från mottagaren och vad det innebär
• När ett kundförhållande anses föreligga och vad det betyder för kommunikation i olika kanaler
• Hur du får jobba med profilering och retargeting för att göra relevant marknadsföring

Ansvarig kursledare för utbildningen är SWEDMAs chefsjurist Mattias Grundström.


Bild huvudföreläsare

Mattias Grundström

Mattias är specialiserad på regler om reklam och marknadsföring och personuppgifter. Mattias har lång och gedigen erfarenhet inom området, bland annat från olika branschorganisationer inom Svenskt Näringsliv. Han har även tidigare varit anställd på Konsumentverket och har representerat Sverige i EU-kommissionens expertgrupp om reklamregler. Mattias ger löpande rådgivning om GDPR till alla våra medlemmar samt håller återkommande uppskattade utbildningar om GDPR.

Datum & tid:

Datum: 23-24 mars 2022
Tid: 09:00-16:00, samt hemtenta

Plats:

Online eller på SWEDMAs kontor - utifrån då rådande pandemirestriktioner

Ingår:

kursdokumentation

Pris exkl moms:

11 900 kr för medlemmar i SWEDMA

14 900 kr för övriga

Sista anmälningsdag:

16 mars

Övrigt:

Länk skickas ut till anmälda deltagare innan eventet. Din anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till en annan person. Se även Villkor för anmälan till SWEDMAs arrangemang.

Till anmälanBli medlem