12 maj 2023

Bransch- och intresseorganisationen SWEDMA har genomfört årsmöte med sina medlemmar.  Till ny ordförande valdes Mikael von Ekensteen som har en lång och gedigen erfarenhet från branschen. Samtidigt tar ytterligare fyra nya ledamöter plats i styrelsen.

Mikael von Ekensteen, tillträdande ordförande:

”Jag är stolt och hedrad över förtroendet jag fått från medlemmarna att leda styrelsens arbete. Tillsammans med Annette som VD och övriga kollegor i styrelsen ser jag mycket fram emot att fortsätta arbetet med att bygga ett starkare SWEDMA och leda verksamheten in i framtiden. Föreningen har en fantastiskt fin historia och en mycket viktig roll att spela i framtidens alltmer datadrivna värld. ”

De fem nya styrelsemedlemmarna är:

Mikael von Ekensteen, Head of CX/CRM                                                           Reaktion  

Anna Parmström, Chief Communication and Sustainability Officer                           Ecster

Niklas Berger, Solution Sales Director                                                                Dun & Bradstreet

Sara Mundt Petersen, Chief Customer & Product Officer                              Hitta.se

Jacob Sjönander, Commercial Director & Co Founder                                    Triggerbee

SWEDMAs position som den självklara noden för de som arbetar datadrivet blir allt tydligare. Behoven av tillgång till nätverkoch grupper med fokus på bland annat juridik/Privacy, CRM, och Martech upplevs större än någonsin.

Under 2022 har SWEDMA deltagit, både nationellt och på EU-nivå, med lagförslagkring ePrivacy och GDPRområdet som kan komma att innebära fler regleringar och utökad lagstiftning, ofta felaktigt motiverade av den allmänna reklamtröttheten. Mer eller mindre stora förändringar är att vänta – då behöver branschen ta ännu större ansvar.

SWEDMAs VD, Annette Tannerfeldt säger:

 ”2022 var ett bra år för SWEDMA. Vi fortsätter göra skillnad och verka för att skapa optimala förutsättningar för datadriven, hållbar marknadskommunikation med hänsyn till individens personliga integritet för en hållbarhet även i framtiden.

Data och marknadsföring går hand i hand, och framtiden kommer inte vara mindre komplex. Det kräver att vi samspelar i branschgemensamma initiativ för att effektivt och kraftfullt driva viktiga frågor framåt. Jag tycker att vi under 2022 lyckades riktigt bra med detta och ser fram emot ett lika bra 2023.”

Under årsmötet avtackades också den avgående ordföranden Marie Bratani-Olsson för den fina insats hon gjort som ordförande under de hela sex senaste åren.   

SWEDMAs styrelse i helhet:

Mikael von Ekensteen             Reaktion                                    Ordförande (nyval)

Karin Markstedt                       Svensk direktreklam                Vice ordförande

Einar Dalbom                            Citymail                                      Ledamot

Johan Blomström                     Unionen                                     Ledamot

Lars Pahlman                            Nepa                                           Ledamot

Anna Parmström                      Ecster                                          Ledamot (nyval)

Niklas Berger                             Dun & Bradstreet                     Ledamot (nyval)

Sara Mundt Petersen               Hitta.se                                      Ledamot (nyval)

Jacob Sjönander                       Triggerbee                                 Suppleant (nyval)

Alla artiklar