08 januari 2020

Ny svensk branschkod för integritetsskydd vid marknadsföring

Vi får många frågor från våra medlemmar om hur de skall arbeta med data och personlig integritet på rätt sätt. De handlar om hur länge vi får spara data, hur vi får samla in data och vilka kanaler vi kan kommunicera i. För att underlätta för alla medlemmar har vi under 2019 arbetat med att uppdatera våra etiska direktiv. Vi har också utökat vår rådgivning och utbildningsportfölj med fokus på personlig integritet och marknadsföring.

Inför 2020 lanserar vi nu den nya branschkoden med uppdaterade riktlinjer. Branschkoden syftar till att säkerställa ett ansvarsfullt uppträdande inom det svenska näringslivet och ger ett erforderligt skydd för den personliga integriteten. Koden omfattar marknadsföring riktad till konsumenter (B2C) och är ett samlat dokument som ersätter de tidigare branschreglerna.

Detta ska ge vägledning i integritetsskydd vid marknadsföring och behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål. Branschkoden ska vidare främja en enhetlig tillämpning av dessa regler.

Branschkoden utgör god affärssed i Sverige och för efterlevnaden av Branschkoden svarar Etiska Nämnden för Direktmarknadsföring (DM-nämnden) för.

Här hittar ni den nya branschkoden.

Vid frågor kontakta vår förbundsjurist Mattias Grundström

Alla artiklar