• Event
  • / Medlemspris på Effektcertifiering hos Sveriges Annonsörer

Medlemspris på Effektcertifiering hos Sveriges Annonsörer

Som medlem i SWEDMA får du medlemspris på Effektcertifiering hos Sveriges Annonsörer.

Att ha en gemensam definition för hur vi mäter effekt är en nödvändig förutsättning för att faktiskt kunna skapa marknadskommunikation som ger effekt. Effektsystemet är en branschstandard som dig att förstå hur er marknadskommunikation fungerar genom att mäta rätt saker och på rätt sätt.

Effektsystemet är en del i arbetet inom Effektinitiativet som drivs av Sveriges Annonsörer men med ett brett deltagande och engagemang från hela branschen. Det stora och ständigt växande antalet nyckeltal – en konsekvens av att marknadsföringen fått allt fler discipliner och kanaler – är ett problem för branschen. Med hundratals olika KPI:er i omlopp riskerar marknadsförare att tappa fokus på målet och blanda ihop effekt med effektivitet. Standarden omfattar 36 utvalda nyckeltal som alla har en koppling mot det affärsvärde som marknadsinvesteringar ska bidra till samt en beskrivning hur de definieras och riktlinjer och vägledning för hur de bör mätas och redovisas.

Sedan möjligheten att effektcertifiera sig öppnades upp för branschen har över 1 500 personer gått igenom utbildningen och hela 1 081 personer även klarat testet och är därmed certifierade i Effektsystemet. Intresset är också stort för att certifiera sig på företagsnivå, fler än 150 företag är nu effektcertifierade.

Plats:

Digitalt

Pris exkl moms:

3000 kr för medlemmar i SWEDMA

6000 kr för övriga

Övrigt:

Din anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till en annan person. Se även Villkor för anmälan till SWEDMAs arrangemang.

Läs mer och boka platsBli medlem