Medlemskap

SWEDMA – Swedish Data & Marketing Association – vänder sig till de som verkar inom datadriven marknadsföring.

Alla i värdekedjan på den svenska marknaden inom datadriven marknadsföring kan bli invalda medlemmar i SWEDMA, allt från rådgivande företag (byråer och konsulter), producerande (tech, data och service) till de varumärken och funktioner inom företag som köper dessa tjänster.

Nyttan är att vi samlar hela värdekedjan för att skapa optimala förutsättningar för datadriven marknadsföring, som ett enskilt företag inte själva kan uppnå.

Och skälen till att vara medlem i SWEDMA är många. Tillhörighet, kvalitetsstämpel, auktorisation och juridiskt expertstöd är några av de skäl medlemmarna pekar på. Att vara medlem i SWEDMA är en kvalitetsstämpel, som visar att ditt företag är seriöst. Kunderna kan känna sig trygga i att du är en seriös aktör som arbetar för att upprätthålla förtroendet på marknaden. Som medlem får du även ta del av många olika erbjudanden.

Vi har valt en medlemsmodell efter storlek på företag så att det skall vara enkelt att bli och vara medlem. Vi har tre nivåer av medlemskap:

Corporate – från 100 st anställda
SmallMediumBusiness (SMB) – upp till 99 anställda
SmallOfficeHomeOffice (Soho) – för dig som har eget bolag och är max 2 personer i bolaget

Grundinnehållet är samma i alla nivåer:

Opinionsbildning: Påverkan på lagstiftning samt att vi driver självreglering. Tillgång till affärs- och etikregler och omvärldsbevakning
Rådgivning: Expertrådgivning av vår jurist kring kommunikation och hantering av data samt den personliga integriteten i alla typer av marknadsföring.
Engagemang: Tillgång till medlemsrabatter, relevanta utbildningar och nätverk samt kostnadsfria seminarier
Vi har också specifika Premium/Industry medlemskap för våra största medlemmar där vi tillsammans lyfter olika samarbeten och arbetar strategiskt tillsammans.

Så här säger några av våra 245 företagsmedlemmar

Swedma har ett unikt helikopterperspektiv över branschens behov och utmaningar rörande datadriven marknadsföring. Tack vare fokus på trygg data, kompetensutveckling och opinionsbildning bidrar de till bättre effekt av medlemmarnas investeringar inom området.

Charlotta Persson
Head of Customer Success Voyado

Datadriven marknadsföring och försäljning där både konsumenter och företag hittar varandra med rätt produkter inom rätt målgrupp är viktigt för samhället. Swedma har en central roll för både innovation, självsanering och en långsiktigt hållbar utveckling.

Magnus Sjögren
Group General Counsel Bisnode, A Dun & Bradstreet Company

För CityMail är det av största vikt att vi har en fungerande reklammarknad både för köpare och mottagare. Här fyller Swedma en stor roll och erbjuder vägledning för medlemmarna.

Einar Wahlbom
Sales & Marketing Director Citymail