• Event
  • / Martech – trender 2023 och en djupdykning med Google

Martech – trender 2023 och en djupdykning med Google

Datum: 18 oktober 2023
Tid: 09:00-10:00
Digital check-in från 08:45

Den Europeiska Martech-rapporten 2023 har äntligen publicerats! I detta extrainsatta webinar kommer vi att utforska de senaste trenderna och strategierna inom Martech, med särskilt fokus på hur Google arbetar inom detta område.

Under presentationen kommer vi att behandla följande ämnen:

  1. Framgång inom Martech – Vikten av alla fyra dimensioner
  2. Martech gjort på rätt sätt – Nycklar till framgång
  3. Stora skillnader i självskattning per marknad
  4. Utvecklingen jämfört med tidigare rapporter
  5. Brist på Martech-kompetens inom alla marknader
  6. Trots hypen kämpar 1 av 3 med att hitta värdet av AI

Google har valts ut som ett företag som bedriver sitt Martech-arbete med mycket hög standard. Vi har haft möjlighet att intervjua dem och kommer att få höra mer om deras arbete med och syn på Martech-området.  

Om rapporten: Martech-rapporten har utvecklats för sjätte året i rad. Rapporten bygger på över 2200+ intervjuer med yrkesverksamma som är involverade i, har inflytande över eller beslutanderätt i Martech-frågor inom sina organisationer. Rapporten fokuserar på aktuella utmaningar, hinder och möjligheter inom Martech-området. Rapporten täcker in 10 olika europeiska marknader. Mer info här: https://sv.odyssey.se/martech-2023/home 


Bild huvudföreläsare

Claes Eriksson

Head of Data and measurement Northern Europe, Google Claes is responsible for the Data & Measurement Team that helps marketers prepare for the foundational changes in the digital advertising ecosystem in the light of growing consumer data privacy expectations, tightening privacy regulations and changes by large platform providers. The Data & Measurement team combines all Google’s data and measurement infrastructure expertise enabling our clients to fully capture and deploy first party data.

Bild huvudföreläsare

Malin Wahlberg

Wiraya helps companies activate and engage their customers at critical moments of the customer lifecycle. Moments that if done right, can make or break customer experience. Wiraya combines pre-recorded voice calls, sms and digital landing pages to inspire action from your customers. Whenever you need your customers to do something, know something, update something, start something, stop something, change something or buy something, it’s guaranteed to improve the metrics that matter to your business. Wiraya uses the power of voice to cut through the noise and most importantly, customers appreciate the communication as it simplifies their lives.

Datum & tid:

Datum: 18 oktober 2023
Tid: 09:00-10:00
Digital check-in från 08:45

Plats:

Digitalt via Quickchannel

Pris exkl moms:

Gratis för medlemmar i SWEDMA

Gratis för övriga

Sista anmälningsdag:

16 oktober

Övrigt:

Din anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till en annan person. Se även Villkor för anmälan till SWEDMAs arrangemang.

Till anmälanBli medlem