20 september 2022

Vilka är de främsta framgångsfaktorerna när det gäller att lyckas med martech-investeringarna? Har din organisation vad som krävs för att lyckas?

Den europeiska martech-rapporten utvecklas för femte året i rad.

Ladda ner rapporten och gör dina jämförelser här

Alla artiklar