• Event
  • / Utbildning: Marketing & Privacy Certification

Utbildning: Marketing & Privacy Certification

Datum: 19-20 april 2023
Tid: 09:00-16:00, samt hemtenta

SWEDMAs Marketing & Privacy-certifiering är en av de viktigaste utbildningarna för dig som arbetar med datadriven marknadsföring och kommunikation i Sverige och är en kvalitetsstämpel.

I Marketing & Privacy Certification kombineras ett juridiskt perspektiv med marknadsförarens och kursen utgår ifrån vad får man/bör man och hur gör man.

Utbildningen består av två block:
Personuppgifter
Marknadsföringskanaler

Personuppgifter:
Vi går igenom de lagar och regelverk som gäller för insamling och behandling av personuppgifter både i teorin och i praktiken för marknadsförare.

Du får till exempel lära dig:
• Grunderna i Dataskyddsförordningen och lagen om elektronisk kommunikation (LEK)
• Skillnaden mellan samtycke, fullgörande avtal och berättigat intresse
• Om cookies och IP-adresser är personuppgifter
• Hur du bör säkerställa information till kunder och prospekts om cookies och personuppgiftsbehandling
• Vad som gäller om du är personuppgiftsansvarig respektive biträde

Marknadsföringskanaler:
Vi går igenom den legala skillnaden mellan samhällsinformation och marknadsföring. Vi fortsätter sedan med när vi får kommunicera i vilka kanaler gentemot kunder och prospekts för B2C respektive B2B.

Du får till exempel lära dig:
• Vad marknadsföring är i lagens mening samt i praktiken
• Vilka kanaler som kräver samtycke från mottagaren och vad det innebär
• När ett kundförhållande anses föreligga och vad det betyder för kommunikation i olika kanaler
• Hur du får jobba med profilering och retargeting för att göra relevant marknadsföring

Ansvarig kursledare för utbildningen är Mattias Grundström. Utbildningen sker på plats i SWEDMAs lokaler på Klara Östra Kyrkogatan 2B, 111 52 Stockholm.


Bild huvudföreläsare

Mattias Grundström

Mattias är specialiserad på regler om reklam och marknadsföring och personuppgifter. Mattias har lång och gedigen erfarenhet inom området, bland annat från olika branschorganisationer inom Svenskt Näringsliv. Han har även tidigare varit anställd på Konsumentverket och har representerat Sverige i EU-kommissionens expertgrupp om reklamregler. Mattias ger löpande rådgivning om GDPR till alla våra medlemmar samt håller återkommande uppskattade utbildningar om GDPR.

Bild huvudföreläsare

Cecilia Arneving Juhlin

Föreläsare är också Cecilia Arneving Juhlin som är en initierad marknadsförare med mer än 20 års erfarenhet av CRM, kundanalys och produktledning. Cecilia startade Moderamen Consulting 2011 för att hon vill jobba med kundorientering i företag på djupet. Företag som Cecilia varit anställd på eller konsultat för är bland annat Tele2, SonyEricsson, ICA, Svenska Spel, Telenor, Husqvarna, Comhem.

Datum & tid:

Datum: 19-20 april 2023
Tid: 09:00-16:00, samt hemtenta

Plats:

Hos SWEDMA, Klara Östra Kyrkogata 2B, 111 52 Stockholm

Ingår:

kursdokumentation, lunch och fika

Pris exkl moms:

11 900 kr för medlemmar i SWEDMA

14 900 kr för övriga

Sista anmälningsdag:

12 april

Övrigt:

Din anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till en annan person. Se även Villkor för anmälan till SWEDMAs arrangemang.

Till anmälanBli medlem