• Event
  • / Kurs: Ansvarsfull kommunikation om miljö och klimat

Kurs: Ansvarsfull kommunikation om miljö och klimat

Datum: 14 mars
Tid: 11.30–13.00

För att säkerställa att företag och organisationer har rätt verktyg för att bedöma när och hur miljöpåståenden kan användas i marknadskommunikation har advokatfirman MarLaw, på uppdrag av ICC Sverige, Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM) utvecklat en digital utbildning. Som Medlem i SWEDMA får du nu 30% rabatt på utbildningen genom att använda koden: SWEDMAICC

Under 1,5 timme får du en grundläggande introduktion i befintliga regler och riktlinjer på området. Utbildningen fokuserar även på hur ICC-koden kan tjäna som praktisk vägledning när man utformar sin marknadsföring, samt belyser konkreta exempel på hur domstolar och Reklamombudsmannen använder ICC:s regler i sina bedömningar.

Använd koden SWEDMAICC vid anmälan för att få 30% rabatt.

Lycka till!

Datum & tid:

Datum: 14 mars
Tid: 11.30–13.00

Plats:

Digitalt

Pris exkl moms:

1200SEK -30% kr för medlemmar i SWEDMA

1200SEK kr för övriga

Sista anmälningsdag:

13 mars

Övrigt:

Din anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till en annan person. Se även Villkor för anmälan till SWEDMAs arrangemang.

Till anmälanBli medlem