Inbyggt dataskydd 

Inbyggt dataskydd innebär att integritets- och dataskyddsprinciperna integreras i IT-system och processer hos företag och organisationer. Man vidtar alltså åtgärder, både tekniska och organisatoriska, i de tidigaste stadierna av designen av IT-system med målet att säkerställa att integritets- och dataskyddsprinciperna beaktas. Tanken är att inbyggt dataskydd ska prioriteras av de som utvecklat IT-systemen i alla skeden av systemutvecklingen. Inbyggt dataskydd omfattar hur mycket personuppgifter som samlas in, hur de behandlas, hur länge de lagras och vem som har tillgång till dem. Huvudsyftet med dessa åtgärder är att se till att personuppgifter normalt sett inte blir tillgängliga för en obegränsad mängd människor utan den registrerades medgivande.

Hur jobbar man bäst med inbyggt dataskydd som organisation eller företag? Det finns många sätt att göra det på, men här nedan listar vi tre sätt: 

  1. Utvärdera era behov: Genom att granska ert ansvar för inbyggt dataskydd kan ni identifiera och förstå vilka behov och krav ni måste uppfylla tidigt i processen. Detta säkerställer att den personliga integriteten blir en naturlig del av det slutliga resultatet.
  2. Riskanalysera: Försök att identifiera och bedöma riskerna för hur de kan påverka de registrerades rättigheter om ni inte följer dataskyddsprinciperna. Bedöm hur troliga och allvarliga dessa händelser är så att ni kan vidta lämpliga åtgärder för att hantera dem på ett effektivt sätt.
  3. Sätt mål: Se till att varje åtgärd ni vidtar har tydligt definierade mål som är inriktade på att uppnå önskade resultat för behandlingen av personuppgifter inom företaget eller organisationen. Kontrollera att de åtgärder ni vidtar faktiskt leder till de önskade resultaten och bidrar till att uppnå era mål för dataskydd.

Vill ni läsa om fler sätt rekommenderar vi att läsa mer här