Hur kan AI förutse upp de framväxande trenderna inom försäkring och bank?

Datum: tisdag 18 oktober 2022
Tid: 14:30-16:00
Plats: Microsoft Teams (länk skickas till anmälda den 16 oktober)

Världen har snabbt förändrats och det har även konsumenternas beteende och värderingar. Traditionella analyser och prognoser sätts under extrem press i denna volatila marknadsdynamik. Ledande företag vänder sig till alternativa data för att upptäcka tidiga förändringar i konsumentbeteende och fånga marknadsmöjligheter.

Vi är därför glada över att bjuda in dig till ett exklusivt rundabords-webbevenemang på temat om AI-aktiverad konsumentintelligens för bank- och försäkringsbranschen. Den här korta sessionen kommer att fokusera på affärsapplikationen och värdet för ett företag som ditt och de möjligheter som denna typ av intelligens kan förutse så att du kan ligga före konkurrenterna.

Vi har bett en banbrytare på området – NWO.ai, ett New York-baserat företag, att dela med sig av de senaste tillämpningarna av AI och deras unika tillvägagångssätt för att dechiffrera konsumenternas intresse för olika ämnen och produkter.

NWO.ai är en molnpartner till SAP för finans, försäkring och konsumentprodukter och arbetar med Fortune 500-företag i både Europa och USA.

Samtalet kommer att ledas av Miroslav Dimitrov – President & COO för NWO.ai.

Bonus:
Som deltagare har ni möjlighet att få en skräddarsydd analys av en konsumentsignal som ni väljer från denna kraftfulla AI-plattform, helt utan kostnad eller förpliktelser.