Googles privacy sandbox 

The Privacy Sandbox är ett initiativ från Google som syftar till att skapa standarder för webbplatser så att de kan använda användarinformation utan att kompromissa med användarnas integritet. I Privacy Sandbox är målet att undvika användningen av tredjepartscookies, vilka kan spåra användare över olika webbplatser. Istället använder man lokalt lagrad data på användarens enhet för att skydda deras personliga information. Integriteten uppnås genom att till exempel använda tekniker som federerad inlärning, där data från flera användare anonymiseras och behandlas gemensamt för att dra slutsatser utan att behöva avslöja individuell information.

Googles privacy sandbox vill hitta balansen mellan integritet och stöttandet av de affärsmodeller som håller den öppna webben igång. Genom att erbjuda verktyg som skyddar användarnas integritet samtidigt som man möjliggör viktiga funktioner banar Privacy Sandbox väg för en webb där integritet prioriteras. Detta initiativ är en del av en bredare industriell trend mot att skydda användarintegriteten parallellt med att upprätthålla viktiga affärsmodeller för onlineannonsering.