20 maj 2024

Framtidens cookiefria marknadsföring – Hur förbereder man sig bäst?

Kan vi överleva utan kakor? Det är en fråga som alla marknadsförare måste fundera över nu. Utan en tydlig plan för att navigera i den nya cookie-fria framtiden riskerar varumärken att tappa greppet om den personliga kundrelationen som konsumenter kräver. Det skriver Opimizelys CMO Shafqat Islam.

Shafqat Islams artikel för dagens media belyser en oroande realitet för marknadsförare: den snabba övergången till en cookie-fri framtid och den bristande beredskapen inom branschen för att hantera denna förändring. Med Googles gradvisa utfasning av tredjepartscookies blir det alltmer uppenbart att marknadsförare måste omvärdera och anpassa sina strategier för att fortsätta leverera relevanta och engagerande kundupplevelser.

Islam skriver att en av de främsta åtgärderna som marknadsförare kan vidta är att fokusera på förstahands- och nollpartsdata. Genom att använda den data som kunder aktivt delar med oss, samt den data man samlar in från sina egna kanaler, kan man fortsätta att skapa personliga och anpassade kampanjer som möter kundernas förväntningar.

Det är också viktigt att investera i en plattform som kan hantera alla datakällor effektivt. Genom att ha en centraliserad plattform för att samla in, hantera och analysera data kan man säkerställa att man får de insikter som behövs för att fatta informerade beslut och skapa meningsfulla kundinteraktioner.

För att navigera framgångsrikt genom den cookie-fria framtiden måste man också vara beredd att experimentera och anpassa sig kontinuerligt. Genom att testa sig fram kan man snabbt identifiera vad som fungerar bäst för sin målgrupp och optimera sina insatser därefter. Det är även viktigt att marknadsföringsbranschen fortsätter att utbilda sig och hålla sig uppdaterad kring de senaste trenderna och teknologierna inom marknadsföring. Genom att vara medveten om förändringarna och proaktivt anpassa sig till dem kan man säkerställa att man förblir relevant och konkurrenskraftig i den nya digitala eran.

Sammantaget kräver den cookie-fria framtiden flexibilitet, innovation och en proaktiv inställning från marknadsförare. Strategierna måste ses över och nya vägar måste tas för att fortsätta skapa meningsfulla och engagerande kundupplevelser, även i den nya digitala eran.

“Utan en strategi för att hantera marknadsföring utan cookies är det osannolikt att varumärken kan erbjuda den nivå av personliga kundupplevelser som konsumenterna efterfrågar. Det riskerar att hämma både förmågan att attrahera nya kunder och att behålla befintliga. Därför är det hög tid att alla marknadsförare börjar tänka på nästa steg kring hur de kan använda förstahands- och nollpartsdata för att leverera den typ av digitala upplevelser som kunderna förväntar sig idag.” Shafqat Islam, CMO Opimizely

Vill du veta mer om noll-, första-, andra-, och tredjeparsdata? Läs mer på vår kunskapssida.

Alla artiklar