Bild till annons

Programchef mänskliga rättigheter och hållbarhet | Emmaus Stockholm

Vill du ha ett jobb där du varje dag arbetar för solidaritet och rättvisa?

Programverksamhetens arbete vilar på två ben: Dels arbetet med att stärka mänskliga rättigheter och vara fredsbyggande genom internationella utvecklingsprojekt i Maghreb Regionen, främst med fokus på Västsahara, och opinionsbildning kring denna fråga. Dels arbetet med projekt inom hållbar utveckling samt informations- och påverkansarbete kring återbruk, hållbarhet och cirkulär ekonomi. Verksamheten finansieras genom överskottet från vår secondhandförsäljning samt anslag från stiftelser, offentliga bidrag och gåvor. Vi söker dig som med trygg hand tillsammans med dina medarbetare både förvaltar det vi byggt upp, men också med ett visionärt och strategiskt förhållningssätt drivs av att utveckling och ständig förbättring.

Läs mer härInförandedatum: 2023-03-10Senaste ansökningsdatum: 2023-03-12