Bild till annons

Sakkunnig inom klimat, hållbar energi och stadsutveckling (vikariat) | WWF Sweden

Vikariat - Sakkunnig inom klimat, hållbar energi och stadsutveckling

Var med i det viktiga arbetet för att EU och Sverige, och inte minst svenska städer, ska kunna nå 1,5°C-målet. Du kommer att bistå påverkansarbetet så att Sverige och EU antar mål, inför styrmedel och genomför åtgärder så att en rättvis och hållbar klimatomställning i linje med 1,5°C-målet kan genomföras. Arbetet kommer även omfatta att driva arbetet med svenska städers omställning mot 1,5°C-målet. Ett viktigt område för både politisk påverkan och stadsarbetet är att driva på omställningen mot mer hållbar mobilitet som bland annat inbegriper en kraftigt minskad klimatpåverkan från transporter.

Läs mer härInförandedatum: 2023-12-19Senaste ansökningsdatum: 2024-01-12