• Event
 • / Utbildning: CRM diplomutbildning, start 18 maj

Utbildning: CRM diplomutbildning, start 18 maj

Datum: 18-19 maj samt 15-16 juni 2022
Tid: 9.00–16.00

Välkommen att anmäla dig till vår sedan flera år mycket uppskattade Diplomutbildning i CRM. Utbildningen riktar sig till alla som vill lära sig mer om CRM (Customer Relationship Management).

Nu återigen på plats i våra lokaler!

Kursen löper över fyra dagar och innehåller både teori och praktiska fallstudier. Under handledning av branschens mest erfarna föreläsare kommer du att få de verktyg som krävs för att påbörja eller utveckla kundlojalitetsarbetet i ditt företag. Du får helt enkelt praktiska kunskaper som du direkt kan börja tillämpa i ditt CRM-arbete. Utöver dessa kunskaper kommer du att efter avklarad kurs även ha knutit värdefulla kontakter med en rad personer verksamma inom CRM.

Läs mer om dagarnas kursinnehåll längre ner.

Sagt om utbildningen

Givande kurs för både nybörjare inom CRM och de som har jobbat länge med det. Kursen täcker alla delar som ingår i det breda ämnet CRM. Allt från analys, KLC, kommunikation och strategi till AI och MA. Under kursens gång får man också tillfälle att lyfta de utmaningar som man själv har inom sitt CRM-arbete för att få tips på lösningar.

Jasmina Zuko
CRM Manager Folkspel

Jag tycker att utbildningen lyckades ta ett helhetsgrepp om det spretiga ämnet CRM och gav mig både överblick och insikt i alla olika delar som ingår. Förutom att jag fick teorin på plats fick jag massor av praktiska tips som jag har stor nytta av. Det jag framför allt tar med mig är en mycket djupare förståelse för vikten att få med sig hela verksamheten i CRM-arbetet, och hur man på ett strukturerat sätt kan och bör jobba för att nå resultat.

Lina Falkner
Ägare och seniorkonsult på Falkner Kommunikation

CRM-utbildningen har gett kunskap som genererar värde på både strategisk och operativ nivå och är numera högt på agendan internt. Verktygen jag fick med mig kan användas direkt och bidrar till att förtydliga varför crm-arbetet är så viktigt.

Helene Tibblin
Insamlingschef Bris

En värdefull utbildning som ger en bred bild av hur CRM-arbete kan se ut i verkligheten samt ger en förståelse för värdet av ett fungerande CRM-arbete. Bra med konkreta verktyg som direkt kan appliceras på en reell verksamhet. I sista steget hjälper utbildningen till att kunna förmedla värdet med CRM till hela organisationen.

Lovisa Backman
Projektledare ATG


Föreläsare

Utbildningen är ett samarbetsprojekt mellan SWEDMA och Fisk & Co. Under utbildningens fyra dagar kommer du även att möta föreläsare från andra företag än Fisk & Co och SWEDMA. De berättar hur just de arbetar med CRM och kundlojalitet. Utbildningen är därför ett ypperligt tillfälle för dig att knyta nya kontakter och dela kunskap och erfarenheter.

Bild huvudföreläsare

Staffan Elinder

Staffan Elinder är en flitigt använd och uppskattad lärare/föreläsare i såväl Sverige som internationellt. Genom sitt nytänkande inom kundutveckling har Staffan varit inkopplad på flertalet av de mer framgångsrika lojalitetsprogrammen med belöningssystem: T ex Volvo Personvagnar, IKEA, Canon, Statoil, Mexx International, m fl. Staffan är utbildningsansvarig och huvudlärare på diplomutbildningen i CRM.

Bild huvudföreläsare

Mattias Grundström

Förbundsjurist för SWEDMA, bransch- och intresseorganisationen för dig som arbetar med datadriven kommunikation. Mattias kommer att föreläsa om vilka regler som gäller för insamlandet och användandet av personuppgifter och om skillnader i behandling av personuppgifter i den digitala miljön.

Bild huvudföreläsare

Mårten Seger

Mårten Seger har en bred och gedigen erfarenhet av CRM och digital marknadsföring och en väl anlitad föreläsare. Han har arbetat såväl praktiskt som strategiskt inom alla delar av kundresan.

Bild huvudföreläsare

Mélanie Tilliet Stec

Senior analytiker på Tele 2. Mélanie kommer att berätta om hur man arbetar med analys på Tele 2, om vikten av att jobba med analys i CRM-arbetet, hur olika typer av organisationer påverkar och vad hon anser är viktigt i samarbetet mellan CRM och Analys.

Bild huvudföreläsare

Zacharias Elinder

Marketing Technologist på mobiloperatören Hi3G (Tre). Zacharias kommer att föreläsa på temat ”Förena fysiska och digitala kundmöten – Ett CRM-pussel för varje företag”.

Bild huvudföreläsare

Krister Maxe

Copywriter även författare till ett flertal böcker. Några av de företag han har hjälpt med marknadsföring under de senaste 15 åren är exempelvis: IKEA, Svenska Spel, Statoil, Kodak, SAS och Veckans Affärer. Krister håller i utbildningsavsnittet om kreativ kommunikation.

Bild huvudföreläsare

Mats Nygren

Data scientist, analytiker och BI-konsult på Fisk & CO BI CRM. Mats har en gedigen bakgrund inom matematik och statistik och har tidigare arbetat på bl a SEB och SAS Institute. Mats kommer att reda ut en del datavetenskapliga begrepp och ge flera exempel på hur Machine Learning kan användas praktiskt för att öka värdet på dina kundrelationer.

Bild huvudföreläsare

Anders Wall

VD på Dormy som driver Europas största golfvaruhus. På Dormy ser man lojalitetsprogrammet som grunden i marknadsföringen. Anders kommer bl a att berätta om vikten av att samla in kunddata och att aktivt använda datat för att uppmärksamma och stärka relationen med sina kunder.


Innehåll

Dag 1 – Grunderna i CRM och nulägesanalys ur ett CRM-perspektiv

 • CRM-världen är fylld av begrepp och förkortningar. För att lägga grunden för kommande utbildningsdagar börjar vi med att gå igenom och förklara dom viktigaste.
 • Introduktion till hur du med CRM bygger upp arbetet för lönsammare kundutveckling.
 • Vi går igenom vikten av identifikation, kundflöden och CLC-processer (Customer Lifetime Cycle).
 • Första dagen ger vi också en introduktion till de fyra grundpelarna i CRM. Vi fördjupar oss sedan i dessa under resten av utbildningen, en pelare per utbildningsdag, inom ramen för det vi kallar CRM Toolbox som sedan blir din verktygslåda för lönsammare CRM arbete.
 • CRM Toolbox – Pelare 1: Analys av nuläge genom begrepp som Customer Lifetime Value (CLV) kundflöden, kundmigration och kundportföljens värde.

 

Dag 2 – CRM ur ett analysperspektiv. Hantering av kundflöden i kundlivcykelns olika faser (CLM, Customer Lifecycle Management)

 • Målgruppsurval – Vi går igenom hur man gör i praktiken och vad man ska tänka på.
 • Test- och kontrollgrupper – Varför det är viktigt och hur man gör i praktiken.
 • Introduktion till prediktiv modellering – Hur man skapar en prediktiv modell och hur den kan användas.
 • Kund- och värdesegmentering – Hur man gör och hur segmentering kan användas för att skapa lönsammare Campaign Management.
 • Marketing Automation och datadriven marknadsföring – Vi förklarar begreppen och går bl a igenom centrala processer inom Lead Management som ”lead capturing”, ”lead scoring” och ”lead nurturing”.
 • Introduktion till Machine Learning. Definition och skillnad mellan Machine Learning och Artificiell Intelligens.
 • Vi går igenom vad man kan förvänta sig av Machine Learning och vilka faktorer som får metoden att fungera bra.
 • Flera exempel på användning av Machine Learning i praktiken. Vi förklarar även begreppet Deep Learning.
 • CRM Toolbox – Pelare 2: CLM, Customer Lifecycle Management – dagen avslutas med genomgång av processer för att beskriva hur du ska hantera kundflöden i de olika kundfaserna: Rekrytera – Behålla – Utveckla och Återvinna. Vi beskriver kundresan och kopplar de olika faserna till aktiviteter.

 

Dag 3 – Kreativ kommunikation, att arbeta effektivt i en komplex och digitaliserad miljö. Och hur man gör en kundbudget

 • Hur man skapar kreativ, relevant och mätbar kundkommunikation, baserad på kunddata, genom hela kundlivscykeln.
 • Kommunikationsprocesser, grundläggande strategier som kors- och merförsäljning.
 • Vi förklarar varför allt räknearbete kopplat till din kommunikation är viktigt, går igenom hur du optimerar din budget och följer upp utfallet. Begrepp som CLV, konvertering, ROI och ROMI förklaras och sätts i sitt sammanhang.
 • Omnichannel vs Multichannel, vad är skillnaden och hur bör man tänka för att maximera sitt resursutnyttjande?
 • Vi går också igenom hur man bör tänka för att få helheten att fungera, hur man knyter ihop analys med kommunikation. Hur sociala media blir en integrerad del av mediemixen och hur vi kan arbeta datadrivet, kundcentrerat och automatiserat (one-to-one at scale).
 • Digital transformation – vilka konsekvenser får vi när den digitala andelen av kommunikationsarbetet ökar, hur påverkas t ex planering och processtyrning?
 • Vi går igenom det digitala ekosystemet och förklarar sambanden. Här förklaras bl a begrepp som DMP  (Data Management Platform) och DSP (Demand Side Platform) och vilken betydelse dessa har inom digital annonsering.
 • CRM Toolbox – Pelare 3: Kundutvecklingsbudgeten. Hur man tar fram en kundutvecklingsbudget för en effektivare användning av marknadsföringsbudgeten.

 

Dag 4 – Organisation för CRM och kundcentrisk aktivitetsplanering.

 • Att organisera för ett lönsammare CRM-arbete, den CRM-ansvariges ansvar och utmaningar.
 • Kundcentriskt synsätt – Vi förklarar vad det innebär att gå från produktfokus till kundfokus, och hur den kundfokuserade organisationen arbetar.
 • Vikten av att förankra CRM i företagsledningen – och hur man gör det i praktiken.
 • Vi går igenom hur man formar en CRM-strategi och skapar det taktiska arbetet.
 • Vi förklarar skillnaden mellan belönings- och lojalitetsprogram, och hur rätt utformade belöningsprogram bidrar till lönsam kundutveckling och nöjdare kunder (högre NPS!).
 • CRM Toolbox – Pelare 4: Aktivitetsplanen – Hur du utformar en SMAP (Sales and Marketing Activity Plan) för att effektivt nå dina kundutvecklingsmål.
 • Information om hemtentamen.
Datum & tid:

Datum: 18-19 maj samt 15-16 juni 2022
Tid: 9.00–16.00

Plats:

Hos SWEDMA, Klara Östra Kyrkogata 2B i Stockholm

Ingår:

Kursmaterial, frukost, lunch och fika.

Pris exkl moms:

22 900 kr. exkl. moms kr för medlemmar i SWEDMA

24 900 kr. exkl. moms kr för övriga

Sista anmälningsdag:

11 maj

Övrigt:

Din anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till en annan person. Se även Villkor för anmälan till SWEDMAs arrangemang.

Till anmälanBli medlem