• Event
  • / Utbildning: CRM diplomutbildning, start 18 maj

Utbildning: CRM diplomutbildning, start 18 maj

Datum: 18-19 maj samt 15-16 juni 2022
Tid: 9.00–16.00

Välkommen att anmäla dig till vår sedan flera år mycket uppskattade Diplomutbildning i CRM. Utbildningen riktar sig till alla som vill lära sig mer om CRM (Customer Relationship Management).

Kursen löper över fyra dagar och innehåller både teori och praktiska fallstudier. Under handledning av branschens mest erfarna föreläsare kommer du att få de verktyg som krävs för att påbörja eller utveckla kundlojalitetsarbetet i ditt företag. Du får helt enkelt praktiska kunskaper som du direkt kan börja tillämpa i ditt CRM-arbete. Utöver dessa kunskaper kommer du att efter avklarad kurs även ha knutit värdefulla kontakter med en rad personer verksamma inom CRM.

 

Sagt om utbildningen

Givande kurs för både nybörjare inom CRM och de som har jobbat länge med det. Kursen täcker alla delar som ingår i det breda ämnet CRM. Allt från analys, KLC, kommunikation och strategi till AI och MA. Under kursens gång får man också tillfälle att lyfta de utmaningar som man själv har inom sitt CRM-arbete för att få tips på lösningar.

Jasmina Zuko
CRM Manager Folkspel

Jag tycker att utbildningen lyckades ta ett helhetsgrepp om det spretiga ämnet CRM och gav mig både överblick och insikt i alla olika delar som ingår. Förutom att jag fick teorin på plats fick jag massor av praktiska tips som jag har stor nytta av. Det jag framför allt tar med mig är en mycket djupare förståelse för vikten att få med sig hela verksamheten i CRM-arbetet, och hur man på ett strukturerat sätt kan och bör jobba för att nå resultat.

Lina Falkner
Ägare och seniorkonsult på Falkner Kommunikation

CRM-utbildningen har gett kunskap som genererar värde på både strategisk och operativ nivå och är numera högt på agendan internt. Verktygen jag fick med mig kan användas direkt och bidrar till att förtydliga varför crm-arbetet är så viktigt.

Helene Tibblin
Insamlingschef Bris

En värdefull utbildning som ger en bred bild av hur CRM-arbete kan se ut i verkligheten samt ger en förståelse för värdet av ett fungerande CRM-arbete. Bra med konkreta verktyg som direkt kan appliceras på en reell verksamhet. I sista steget hjälper utbildningen till att kunna förmedla värdet med CRM till hela organisationen.

Lovisa Backman
Projektledare ATG


Föreläsare

Utbildningen är ett samarbetsprojekt mellan SWEDMA och Fisk & Co. Under utbildningens fyra dagar kommer du även att möta föreläsare från andra företag än Fisk & Co och SWEDMA. De berättar hur just de arbetar med CRM och kundlojalitet. Utbildningen är därför ett ypperligt tillfälle för dig att knyta nya kontakter och dela kunskap och erfarenheter.

Bild huvudföreläsare

Staffan Elinder

Staffan Elinder är en flitigt använd och uppskattad lärare/föreläsare i såväl Sverige som internationellt. Genom sitt nytänkande inom kundutveckling har Staffan varit inkopplad på flertalet av de mer framgångsrika lojalitetsprogrammen med belöningssystem: T ex Volvo Personvagnar, IKEA, Canon, Statoil, Mexx International, m fl. Staffan är utbildningsansvarig och huvudlärare på diplomutbildningen i CRM.

Bild huvudföreläsare

Mattias Grundström

Förbundsjurist för SWEDMA, bransch- och intresseorganisationen för dig som arbetar med datadriven kommunikation. Mattias kommer att föreläsa om vilka regler som gäller för insamlandet och användandet av personuppgifter och om skillnader i behandling av personuppgifter i den digitala miljön.

Datum & tid:

Datum: 18-19 maj samt 15-16 juni 2022
Tid: 9.00–16.00

Plats:

Online samt om möjligt utifrån i maj/juni rådande restriktioner även hos SWEDMA, Klara Östra Kyrkogata 2B i Stockholm

Ingår:

Kursmaterial

Pris exkl moms:

22 900 kr. exkl. moms kr för medlemmar i SWEDMA

24 900 kr. exkl. moms kr för övriga

Sista anmälningsdag:

11 maj

Övrigt:

Länk skickas ut till anmälda deltagare innan eventet. Din anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till en annan person. Se även Villkor för anmälan till SWEDMAs arrangemang.

Till anmälanBli medlem