• Event
  • / Tillgänglighetskraven hotar den emotionella varumärkesupplevelsen

Tillgänglighetskraven hotar den emotionella varumärkesupplevelsen

Datum: Torsdag 27/6, 2024

Tid: 10:30 – 11:30

 

 

Felaktig hantering kan leda till extra kostnader, eroderade varumärkesvärden och negativa stridigheter internt. Trots detta ser många företag fortfarande digital tillgänglighet mer som en fråga om compliance, än som en strategisk möjlighet.

Befinner du dig i Almedalen 2024?

Välkommen i så fall att delta i vårt rundabordssamtal, där vi diskuterar vikten av digital tillgänglighet för svenska företag och de strategiska fördelarna det innebär. Är du inte på plats men ändå intresserad? Då kan du följa live-sändningen via en bifogad länk.

Vad handlar samtalet om?

Den nya lagen om digital tillgänglighet, som börjar gälla den 28 juni 2025 och som kommer att påverka cirka 16 000 svenska företag och över 7,6 miljoner konsumenter. Kostnaderna för att anpassa sig uppskattas till 10 miljarder kronor initialt, med årliga kostnader på cirka 1 miljard kronor.

Varför är det viktigt?

Svenska företag står inför både utmaningar och möjligheter när den nya lagen om digital tillgänglighet träder i kraft om ett år. De aktörer som vågar satsa på digital tillgänglighet och integrerar det strategiska ansvaret för den emotionella varumärkesupplevelsen i ledningsgruppen har stora vinster att göra. Att inte uppfylla kraven för digital tillgänglighet kan skada varumärke och lönsamhet. En ökad tillgänglighet kan öka konverteringen med 36 procent, medan bristande hantering kan leda till kostsamma problem och interna konflikter. Många företag ser fortfarande detta som en compliance-fråga snarare än en strategisk möjlighet, något vi vill ändra på.

Vi ser fram emot att diskutera hur vi kan göra det digitala landskapet tillgängligt för alla utan att tappa bort !

Vill du delta på plats?

Kontakta: Annette Tannerfeldt VD, SWEDMA,

Tel: +46 708 738 939,

E-post: annette.tannerfeldt@swedma.se

SWEDMA är en del av initiativet CommToAct som startades av Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer, IAB Sverige och Sveriges Mediebyråer. Namnet betonar kommunikationens roll i att skapa ett mer hållbart samhälle och syftar till att hitta gemensamma lösningar för marknadsförare och kommunikatörer. Initiativet består av två delar,  Planet och People, som har egna kommittéer och arbetsgrupper. People initiativet är till för att sammanföra byråer, marknadsavdelningar, publicister och techplattformar. Vi arbetar med social hållbarhet i två dimensioner: dels i hur vi agerar som arbetsgivare för våra medarbetare, dels hur vi i vårt arbete speglar och påverkar världen runt omkring oss med fokus på inkludering och mångfald. Läs mer om CommToAct här.

Datum & tid:

Datum: Torsdag 27/6. 2024

Tid: 10:30 – 11:30

Plats:

Kontoret vid Österport, Österväg 1, Visby

Övrigt:

Din anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till en annan person. Se även Villkor för anmälan till SWEDMAs arrangemang.

Länk till sändningenBli medlem