20 juni 2024

SWEDMA trendspanar: Fem viktiga integritetstrender inom tech 2024

Teknologins snabba framsteg, flexibilitet och enorma omfattning kräver att vi kontinuerligt anpassar vår hantering av integritet online. Vi står inför en framtid där lagstiftning för om dataskydd blir alltmer komplex och global. Nu så här inför midsommar har vi på SWEDMA satt oss ner för att sammanfatta de integritetstrender inom tekniksektorn som vi har observerat under första halvan av 2024. Här är en överblick över de viktigaste trenderna som påverkar teknikbranschen resterande delen av 2024: 

1. Ett framtida lapptäcke av lagar 

När man driver en fysisk verksamhet behöver man som ägare endast oroa sig för lagarna på den plats där verksamheten ligger. Men gör man affärer på internet, är verksamheten överallt, vilket gör det svårare att följa alla lagar och regler. Inom EU är det GDPR som är navet när det kommer till dataskyddslagar, men hur gör resten av världen? I Kalifornien, Colorado, Connecticut, Utah och Virginia har man, inspirerad av GDPR, infört liknande lagar inom sina egna delstater. Detta kommer sannolikt att sprida sig över USA och resten av världen, vilket skapar ett inkonsekvent lapptäcke av rättsliga skydd som företag måste hålla koll på. 

2. Ökad transparens 

Vi har alla sett pop-up-fönster som dyker upp när vi besöker en ny webbplats och ber oss acceptera eller avvisa cookies. Även om dessa fönster kan vara irriterande, kommer vi att se ännu mer av en sådan transparens i framtiden. Att låta konsumenter själva välja om de vill dela sin data med företag och liknande är nu den nya grundstandarden enligt Better Business Bureau’s Digital Advertising Accountability Program. Ökad transparens och att ge kunderna mer kontroll över sin egen data kommer att bli allt viktigare framöver.

3. Integritetsteknologi – från nördigt till nödvändigt 

Även om det är viktigt att ge kunder mer kontroll över sin data, kommer många konsumenter förmodligen ha svårt att hantera alla delar av sin integritet online på egen hand. Integritetsfrågor öppnar samtidigt upp möjligheter för innovatörer som utvecklar så kallade privacy-enhancing technologies (PETs). Tekniker som end-to-end-kryptering, säkra meddelandeappar och virtuella privata nätverk kommer att gå från att vara avancerade verktyg för teknikentusiaster till något som alla på internet behöver. Vi på SWEDMA tror att kunskap kring hur man använder dessa teknologier kommer att vara mycket nödvändigt i framtiden. 

4. Ökad ansvarsskyldighet

Många av de ovan nämnda lagarna innebär att företag måste genomgå viss granskning för att se till att de följer lagarna. Man måste kunna visa upp dokumentation som visar att man följer reglerna, en dokumentation på att man som företag eller organisation är ansvarig enligt de nya lagarna. Ur ett affärsperspektiv kommer företag också att behöva säkerställa att deras partners följer alla relevanta regler och riktlinjer när de gör affärer tillsammans. När granskningskraven blir mer strikta måste företag kunna organisera och genomföra dessa granskningar och bedömningar själva, oavsett om man är om de befinner sig i Sverige eller någon annanstans i världen.

5. Fokus på förstapartsdata 

Även om tredjepartscookies och andra former av kundspårning försvinner (trots att datumet för när detta inträffar har förflyttats ett antal gånger), tror vi att framtiden sannolikt kommer att tillhöra företag och organisationer som vet hur man samlar in och använder förstapartsdata effektivt. Det finns många sätt att samla in förstapartsdata, men det viktigaste är att det går att göra utan att konsumenterna känner att deras integritet kränks. Om du implementerar det på rätt sätt kan du genomföra detta utan att det stör din företagsverksamhet eller blir kostsamt.

Alla artiklar