10 juli 2024

Metas nya modell under lupp: EU-kommissionen ser brott mot marknadslag

Den 1 juli 2024 meddelade EU-kommissionen att Metas “pay-or-consent”-modell inte uppfyller kraven i deras Digital Markets Act (DMA). EU-kommissionen motsätter sig Metas modell, där användare antingen måste tillåta att deras personuppgifter behandlas eller betala en månadsavgift, eftersom den inte följer DMA.

Bakgrund

 I november 2023 lanserade Meta ett nytt reklamsystem där användare får välja mellan att använda tjänsterna gratis och tillåta databehandling, eller att betala en månadsavgift för en reklamfri upplevelse. Modellen skapades av Meta för att de skulle kunna följa EU:s regler om dataskydd. Enligt denna modell betalar användare en månadsavgift för en reklamfri upplevelse på Facebook eller Instagram där deras personuppgifter inte används för reklamändamål. Om användarna väljer att inte betala används deras data för att skräddarsy annonser som visas i deras sociala medie-flöden.

Vad har hänt?

EU-kommissionen meddelade den 1 juli 2024 att Metas modell inte följer DMA. Enligt kommissionen tvingar denna modell användare att antingen samtycka till datainsamling eller betala, utan att erbjuda en mindre personifierad men likvärdig version av Metas sociala nätverk. Onlineplattformar samlar ofta in personuppgifter från både egna och tredjepartstjänster för att visa reklam. Stora aktörer som Meta har använt sin starka marknadsposition för att samla in stora mängder personuppgifter, vilket ger dem fördelar gentemot konkurrenter och höjer barriärerna för andra aktörer inom onlineannonsering och sociala nätverkstjänster. EU-kommissionen anser att “gate-keepers” som Meta inte kan göra användningen av sina tjänster beroende av användarnas samtycke. Istället föreslår kommissionen en modell där användare som inte tillåter dataspårning ändå kan få en liknande tjänst utan personliga annonser.

Vad händer nu?

Om EU-kommissionen bekräftar de preliminära slutsatserna kan de fatta beslut om bristande efterlevnad, vilket kan leda till böter på upp till 10 % av Metas globala omsättning. För att undvika detta måste Meta anpassa sin affärsmodell till DMA-bestämmelserna. Trots att Meta har erbjudit att sänka kostnaden för sin abonnemangstjänst väntar de fortfarande på feedback från regulatorerna. Personuppgifter är en värdefull tillgång för digitala företag eftersom de möjliggör skräddarsydd reklam och mer än 95 % av Metas intäkter kommer från reklam.

Läs mer här.

Alla artiklar