Medlemsskap

SWEDMA – Swedish Data & Marketing Association – vänder sig till de som verkar inom datadriven marknadsföring.

Alla i värdekedjan på den svenska marknaden inom datadriven marknadsföring kan bli invalda medlemmar i SWEDMA, allt från rådgivande företag (byråer och konsulter), producerande (tech, data och service) till de varumärken och funktioner inom företag som köper dessa tjänster.

Nyttan är att vi samlar hela värdekedjan för att skapa optimala förutsättningar för datadriven marknadsföring, som ett enskilt företag inte själva kan uppnå.

Och skälen till att vara medlem i SWEDMA är många. Tillhörighet, kvalitetsstämpel, auktorisation och juridiskt expertstöd är några av de skäl medlemmarna pekar på. Att vara medlem i SWEDMA är en kvalitetsstämpel, som visar att ditt företag är seriöst. Kunderna kan känna sig trygga i att du är en seriös aktör som arbetar för att upprätthålla förtroendet på marknaden. Som medlem får du även ta del av många olika erbjudanden.

Vi har valt en medlemsmodell efter storlek på företag så att det skall vara enkelt att bli och vara medlem. Vi har tre nivåer av medlemskap:

Corporate – från 100 st anställda
SmallMediumBusiness (SMB) – upp till 99 anställda
SmallOfficeHomeOffice (Soho) – för dig som har eget bolag och är max 2 personer i bolaget

Grundinnehållet är samma i alla nivåer:

Opinionsbildning: Påverkan på lagstiftning samt att vi driver självreglering. Tillgång till affärs- och etikregler och omvärldsbevakning
Rådgivning: Expertrådgivning av vår jurist kring kommunikation och hantering av data samt den personliga integriteten i alla typer av marknadsföring.
Engagemang: Tillgång till medlemsrabatter, relevanta utbildningar och nätverk samt kostnadsfria seminarier
Till nivåerna Corporate och SMB kan man addera till förmånliga servicepaket och partnerpaket för att få ännu mer nytta av medlemskap. Vi har också specifika Premium/Industry medlemskap för våra största medlemmar där vi tillsammans lyfter olika samarbeten och arbetar strategiskt tillsammans.

Så här säger några av våra 245 företagsmedlemmar

Både jag själv och mitt företag Svensk Direktreklam tycker att det är viktigt att vara medlem i Swedma. Swedma är den självklara organisationen för alla aktörer som vill arbeta med datadriven marknadsföring/DM på ett seriöst sätt. Medlemskapet skapar förutsättningar för framgång men ställer även krav på oss alla att ta ansvar i vår verksamhet.

Torbjörn Andersson
Bolagsjurist SDR

Att vara en del av SWEDMA är ett sätt att försäkra sig om att hela tiden vara uppdaterad på det senaste inom allt som rör datadriven kommunikation och hur man hanterar data enligt lagar och regler. Dessutom är det en utmärkt plattform för att nätverka med andra som jobbar med samma spännande utmaningar.

Lars Pahlman
Senior Advisor & Business Unit Lead Nepa

Datadriven marknadsföring och försäljning där både konsumenter och företag hittar varandra med rätt produkter inom rätt målgrupp är viktigt för samhället. Swedma har en central roll för både innovation, självsanering och en långsiktigt hållbar utveckling.

Magnus Sjögren
Group General Counsel Bisnode, A Dun & Bradstreet Company