11 juli 2024

Hur man bygger kundförtroende genom dataskydd – En fyra stegs guide 

I en artikel från Forbes delar Vytautas Kaziukonis, grundare och VD på Surfshark, insikter om hur företag kan använda dataskydd för att behålla och attrahera lojala kunder. Under första kvartalet 2024 läckte 435 miljoner e-postadresser globalt, vilket har ökat konsumenternas oro för sin dataintegritet. Många företag samlar in och delar överflödig kunddata, men de som har robusta dataskyddspraxis kan sticka ut och bygga förtroende hos sina kunder. Här är några enkla och effektiva sätt att uppnå detta.

  1. Följ alla integritetslagar: Det låter självklart, men det är lätt att missa delar av de komplicerade lagarna, som till exempel GDPR. Visste du att ChatGPT till och med blev tillfälligt förbjudet i Italien för att de inte följde GDPR? Att inte följa integritetslagar kan leda till böter och förlorat kundförtroende. Det är klokt att ha en integritetsjurist på plats för att säkerställa att ni följer alla lagar i de länder där ni verkar. I USA har varje delstat dessutom sina egna specifika lagar som måste följas.
  2. Undvik insamling av överflödig data: Stora teknikföretag samlar ofta in mycket data och delar den med tredje parter. Detta kan vara en anledning till att många har mer förtroende för mindre företag. Se till att ditt företag bara samlar in den data som verkligen behövs och var tydlig med varför varje datapunkt samlas in i er integritetspolicy. Förvara data endast så länge det är nödvändigt, eftersom risken för läckage ökar om det behålls för länge.
  3. Ha en tydlig och enkel integritetspolicy: Många företag ser sin integritetspolicy som något besvärligt och ibland blir policyn skriven mer komplicerad än nödvändigt. Men eftersom ditt företag följer alla lagar och bara samlar in nödvändig data, kan du vara transparent. Skapa en användarvänlig integritetspolicy utan juridiskt krångelspråk och håll den kort. Det visar att du värdesätter kundernas integritet och vill kommunicera detta tydligt.
  4. Anställ en integritetsexpert. Varje företag är unikt, och det bästa sättet att säkerställa att ditt företag hanterar integritetsfrågor korrekt är att anställa en expert. En integritetsexpert kan hjälpa till att skapa din integritetspolicy, hantera cookie-samtycken och andra integritetsfrågor för att säkerställa att ditt företag följer alla regler och är säkert.

Genom att följa dessa tips visar du att du värdesätter kundernas förtroende och förstår vikten av att skydda deras data. Men stanna inte där – integritetslagar, affärsmodeller och kundernas förväntningar förändras ständigt. Var proaktiv och anpassa ditt företags dataskyddspraxis efter dessa förändringar. Genom att vara steget före kan du få en stark konkurrensfördel och skapa förutsättningar för långsiktig framgång. 

Är ni medlemmar i SWEDMA, har ni tillgång till rådgivning i just dessa frågor från vår chefsjurist Mattias Grundström. Är ni inte medlemmar ännu? Läs mer om hur ni kan bli det här.

Läs hela artikeln här.

Alla artiklar